Home » Zakres Usług » Prawo Spadkowe i dziedziczenie

Prawo Spadkowe i dziedziczenie

  • Czy zastanawiasz się nad sporządzeniem testamentu, aby zabezpieczyć swoich bliskich?
  • Potrzebujesz porady w sprawie otrzymanego spadku?
  • Odziedziczyłeś majątek w obcym kraju?
  • Szukasz doświadczonego prawnika zajmującego się sprawami spadkowymi?
Prawo Spadkowe i dziedziczenie

Utrata bliskiej osoby to trudny okres dla członków rodziny zmarłego. W tym szczególnym dla nich czasie staramy się z wyczuciem pomagać naszym klientom w uregulowaniu spraw spadkowych.

Sprawy spadkowe we Włoszech są skomplikowane, nawet jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie dużego majątku. Nasi prawnicy zapewniają kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych klientom z całego świata.

Prawo spadkowe we Włoszech

W razie śmierci osoby, której majątek znajduje się na terenie Włoch, nieruchomości i inne aktywa wchodzące w skład masy spadkowej muszą być podzielone między spadkobierców, do czego niezbędne jest uzyskanie w pierwszej kolejności orzeczenia stwierdzającego prawa do spadku.

Jeśli spadkodawca sporządził testament, to w pierwszej kolejności badana jest ważność testamentu. Jeśli testamentu nie sporządzono, to ustawa określa krąg spadkobierców.

W trakcie postępowania spadkowego ustala się i zabezpiecza wszystkie przedmioty i prawa wchodzące w skład masy spadkowej oraz określa wysokość długów. Z majątku pozostawionego przez spadkodawcę spłaca się ewentualne zobowiązania. Pozostały majątek dzieli się między spadkobierców.

Dlaczego warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika zajmującego się sprawami spadkowymi?

Sprawy spadkowe są zwykle złożone, w szczególności, gdy spadkobierca ma miejsce zamieszkania w innym państwie niż jego spadkobiercy lub wierzyciele.

Ze względu na złożoność spraw spadkowych, zwłaszcza w przypadku klientów spoza Włoch, pomoc doświadczonego prawnika, specjalizującego się w sprawach spadkowych, jest niezbędna, aby uniknąć problemów i sporów, zwłaszcza jeśli spadkobiercy lub wierzyciele zakwestionują testament.
Pomoc prawnika pozwoli na należyte i szybkie zrealizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Konsekwencją nieuregulowania spraw spadkowych w terminie może być nałożenie kar finansowych.

Zalecane jest, aby zarządca masy spadkowej, którym zwykle jest członek rodziny spadkodawcy, skorzystał z pomocy doświadczonego adwokata, aby zagwarantować właściwe wykonanie testamentu i innych obowiązków.

Czym zajmuje się prawnik w sprawach spadkowych?

Nasi prawnicy wyjaśniają klientom obowiązujące przepisy prawa i zadbają o to, aby wszystkie procedury zostały zrealizowane w określonych prawem terminach.

Świadcząc pomoc prawną, działamy w interesie klienta ale z poszanowaniem woli spadkobiercy.

Prawnicy naszej Kancelarii pomagają klientom w takich sprawach, jak:

  • doradztwo w kwestii sporządzenia testamentu,
  • procedura stwierdzenia nabycia spadku,
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania spadkowego,
  • powiadomienie wierzycieli o śmierci dłużnika,
  • reprezentowanie spadkobierców w kontaktach z bankiem, w którym spadkobierca posiadał rachunek bankowy.

W razie wystąpienia sporów między spadkobiercami lub wierzycielami, zarządzanie majątkiem spadkowym może być znacznie utrudnione i spowodować wydłużenie postępowania spadkowego, co z kolei może spowodować nałożenie kar finansowych za nie zrealizowanie obowiązków ciążących na spadkobiercach.

W takich sytuacjach pomoc prawnika jest szczególnie cenna, gdyż pozwala na uregulowanie stosunków między spadkobiercami do czasu definitywnego zakończenia postępowania spadkowego i zapobiegnięcia nałożenia kar finansowych.

Dzięki pomocy prawnika, spadkobiercom łatwiej jest osiągnąć porozumienie co do działu spadku.

Adwokat może również reprezentować nieletnich albo osoby ubezwłasnowolnione w trakcie postępowania spadkowego.

Testament

Każda osoba dorosła może sporządzić testament, w którym wyraźnie wskaże jak
powinny być podzielone składniki jego majątku po jego śmierci.

Przed spisaniem testamentu zalecamy konsultację z prawnikiem celem wyjaśnienia, jak sporządzić ważny testament i zabezpieczyć interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy, przede wszystkim małżonka i dzieci.

Poznaj naszych prawników z działu prawa spadkowego

Nasz zespół prawny ds. prawa spadkowego

Nasi prawnicy doradzają i pomagają klientom z całego świata w sprawach spadkowych.

Wyślij zapytanie do Kancelarii Boccadutri o sprawy z zakresu prawa spadkowego

Wypełnij formularz, aby poprosić o konsultację prawną. Nasi prawnicy ocenią Twoją sprawę i zaproponują najlepsze rozwiązanie.