Home » Zakres Usług » Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

  • Myślisz o zakupie lub sprzedaży domu we Włoszech lub za granicą?
  • Odziedziczyłeś nieruchomość we Włoszech?
  • Szukasz pomocy w sporządzeniu umowy chroniącej Twoje interesy?
Prawo Nieruchomości

Prawnicy działu prawa nieruchomości świadczą pomoc prawną w związku z kupnem i sprzedażą nieruchomości we Włoszech, jak i za granicą, w szczególności: przeprowadzamy audyt nieruchomości przed jej nabyciem/sprzedażą, bierzemy udział w negocjacjach przy zawieraniu umów i opiniujemy umowy.

Na bieżąco udzielamy Klientom porad i wyjaśniamy wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości lub istniejących zagrożeń, jak np. obciążenia nieruchomości.

Profesjonalna pomoc prawna pozwala odpowiednio zabezpieczyć transakcje związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości.

  • Conveyancing
  • Due diligence nieruchomości, w tym komercyjnych i hoteli
  • Doradztwo z zakresu prawa podatkowego oraz co do sposobów finansowania inwestycji
  • Udział w negocjacjach przy zawieraniu umów,
  • Opiniowanie umów

Prawo nieruchomości we Włoszech to złożone zagadnienie.

Kancelaria Boccadutri świadczy kompleksowy zakres usług prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami we Włoszech.

Bogate doświadczenie zawodowe prawników kancelarii Boccadutri w różnych dziedzinach prawa, w tym prawa obrotu nieruchomościami, jak również wiedza o rynku nieruchomości, pozwalają świadczyć klientom włoskim oraz klientom międzynarodowym pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości we Włoszech.

Reprezentujemy klientów w procesie nabycia zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Świadczymy pomoc prawną klientom planującym zakup nieruchomości we Włoszech, wynajmującym nieruchomości, najemcom, inwestorom, jak I deweloperom.

Z naszymi klientami dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą o rynku nieruchomości, wartości rynkowej, możliwościach dokonywania bezpiecznych inwestycji oraz możliwości zakupu nieruchomości komercyjnych.

Nabycie nieruchomości:

Klientom, którzy planują zakup nieruchomości we Włoszech możemy polecić wykwalifikowanych pośredników nieruchomości, biura nieruchomości oraz architektów i geodetów.

Z uwagi na fakt, iż zakup nieruchomości we Włoszech jest złożonym procesem, skorzystanie z pomocy prawnika, który uprzedzi o potencjalnych zagrożeniach oraz ryzykach może okazać się niezbędne.

Pierwszą i jednocześnie najważniejszą czynnością w procesie kupna nieruchomości jest analiza – due diligence – nieruchomości, którą klient planuje nabyć. Czynność ta ma kluczowe znaczenie ze względu na określenie potencjalnego ryzyka związanego z zakupem danej nieruchomości.

Nieprzeprowadzenie starannej analizy nieruchomości, może skutkować wieloma problemami, których konsekwencją będzie utrata zaliczki lub konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych celem rozwiązania problemu i uregulowania sytuacji.

Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie przenosi własności na nabywcę, jednakże należy wziąć pod uwagę pewne zobowiązania jakie są skutkiem podpisania takiej umowy.

Dość często zdarza się, że inwestor, aby kupić wymarzoną nieruchomość, musi zaciągnąć kredyt hipoteczny.
Prawnicy naszej Kancelarii wspierają klientów, którzy nie znają języka włoskiego i potrzebują pomocy w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny, w szczególności w skompletowaniu wszystkich wymaganych przez banki dokumentów.

Sprzedaż nieruchomości

Kancelaria Boccadutri świadczy pomoc prawną także klientom, którzy chcą sprzedać nieruchmość.

Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości oraz skompletować wszystkie wymagane prawem dokumenty, bez których niemożliwe będzie zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Prawnicy Kancelarii Boccadutri towarzyszą klientom w trakcie całego procesu sprzedaży nieruchomości, dążąc do tego, aby procedura przebiegła możliwie najsprawniej. Prawnicy dbają o to, aby klient pozyskał wszelką dokumentację niezbędna do sfinalizowania sprzedaży np. ważny certyfikat energetyczny.

Nasi prawnicy świadczą również pomoc klientom, którzy odziedziczyli nieruchomości po członkach rodziny i zamierzają je sprzedać.
Tego rodzaju transakcje mogą być skomplikowane z uwagi na ewentualne rozbieżności, związane m.in. z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, czy na przykład brakującym pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z prawem włoskim, aby nabyć lub sprzedać nieruchomość we Włoszech nabyca/sprzedawca nie musi być obncy przy zawieraniu umowy ostatecznej. Możliwe jest udzielenie prawnikowi pełnomocnictwa do działania w imieniu Mocodawcy. Udzielając pełnomocnictwa, unika się konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z tłumaczeniem umowy z języka włoskiego na język ojczysty nabycy/sprzedawcy; obecnego w czasie zawierania ostatecznej umowy.

Ubezpieczenie

Kolejnym istotnym aspektem związanym z nabyciem nieruchomości jest jej ubezpieczenie.

Po przejściu przez wszystkie etapy poszukiwania i zakupu wymarzonej nieruchomosci, warto pomyśleć o jej ubezpieczeniu i tym samym zabezpieczeniu swojej inwestycji.

Umowy ubezpieczenia są skomplikowane i wymagają szczegółowej analizy. Prawnicy kancelarii świadczą pomoc prawną w analizie umowy i negocjacji treści umowy, celem dopasowania jej do potrzeb klienta i osiagneciu maksymalnej ochrony przy możliwie najniższych kosztach.

Podatki

Podatki są kolejnym ważnym elementem, związanym z kupnem bądź sprzedażą nieruchomości.

Kupno nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatków. Z uwagi na różnorodność podatków, skorzystanie z pomocy prawnej może okazać się niezbędne w celu uniknięcia ewentualnych postępowań przed włoskim urzędem podatkowym czy też ewentualnych kar finansowych.

Gdy kupno lub sprzedaż są już zakończone, jeśli jest to konieczne, oferujemy także pomoc w kwestii bieżącego regulowania podatków i opłat lokalnych. Zaniechanie ich zaplaty może także prowadzić do nałożenia kar przez włoski urząd podatkowy dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednich informacji w tym zakresie.

Inwestycje

Istnieje kilka sposobów inwestowania w nieruchomości we Włoszech. Nabycie nieruchomości w celu jej renowacji, remontu i dalszej sprzedaży za wyższą cenę bądź w celu jej wynajmu wydają się najpopularniejszym sposobem inwestycji na rynku nieruchomościami.
W tego rodzaju inwestycjch istotne jest zwrócenie uwagi na wszelkie ryzyka związane z transakcją oraz bardzo dobre rozeznanie lokalnego rynku nieruchomości.

Istnieje również możliwość zakupu nieruchomości budynkowych lub lokalowych w trakcie budowy (off plan) i sprzedaży ich po ukończeniu prac.
W takim przypadku stramy się możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy klientów podczas całej inwestycji.

Nasze doświadczenie i znajomość tego rynku pozwala nam udzielić klientom wskazówek i porad, w zależności od ich potrzeb.

Przy zakupie domu za granicą niezwykle ważne jest zapewnienie, że transakcja zostanie przeprowadzona w sposób chroniący Twoje interesy.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty, prawnika zajmującego się prawem nieruchomości pomaga przeprowadzić proces sprawnie, znacznie przyśpiesza przygotowanie niezbędnej dokumentacji i chroni interesy klienta.

Prawnicy Kancelarii Boccadutri zapewniają kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości. Zlecone sprawy prowadzimy z największą starannością i rzetelnością.

Poznaj naszych prawników z działu prawa nieruchomości

Nasz zespół prawa nieruchomości

Prawnicy z Kancelarii Prawnej Boccadutri International Law Firm oferują swoje międzynarodowe doświadczenie w zakresie wszelkich usług prawnych związanych z nieruchomościami: sprawy z zakresu prawa nieruchomości, prawa międzynarodowego i korporacyjnego, inwestycje w branży, transakcje kupna-sprzedaży we Włoszech i za granicą.

Zadaj pytanie Kancelarii Boccadutri dotyczące nieruchomości

Wypełnij formularz, aby poprosić o konsultację prawną. Nasi prawnicy ocenią Twoją sprawę i zaproponują najlepsze rozwiązanie.