Home » Zakres Usług » Międzynarodowy Arbitraż Handlowy 

Międzynarodowy Arbitraż Handlowy 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)
Departament Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Kancelarii Boccadutri zapewnia pomoc prawną swoim klientom w postępowaniach arbitrażowych, prowadzonych według międzynarodowych reguł arbitrażowych

Międzynarodowy Arbitraż Handlowy 

ADR oznaczają rozstrzygnięcie sporu poza sądem przy pomocy bezstronnego organu rozstrzygającego spory.

Arbitraż jest najszybszym i najbardziej odpowiednim narzędziem do rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych.

Głównym celem korzystania z arbitrażu jest jak najszybsze rozstrzyganie sporów poza salą sądową, przy jednoczesnym uzyskaniu środka (orzeczenia) mającego taki sam skutek jak wyrok sądu, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.

Słuchanie, studiowanie, działanie

Dzięki odpowiednim kwalifikacjom i bieżącemu monitorowaniu przepisów arbitrażowych oraz rozwoju i funkcjonowania ADR, nasi prawnicy starają się dostosować formę ADR do potrzeb klienta. Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany.

Prawnicy Kancelarii Boccadutri reprezentują klientów przed odpowiednimi sądami, w celu zabezpieczenia wykonania zagranicznych klauzul arbitrażowych i orzeczeń lub zakwestionowania ich uznania.

Aby przystąpić do arbitrażu międzynarodowego należy:

  • dokonac wyboru, najodpowiedniejszych dla klienta, zasad arbitrażu
  • wybrać prawo właściwe dla sporu
  • ustalić miejsce arbitrażu

Zespół ds. Arbitrażu posiada rozległą wiedzę z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów i, wedle naszego doświadczenia, to właśnie arbitraż okazał się najlepszym narzędziem rozstrzygania sporów, które mogą powstać w obrocie międzynarodowym, bez konieczności, często długotrwałego, oczekiwania na niepewny wynik postępowania przed sądem powszechnym.

Duże, małe i średnie przedsiębiorstwa stają w obliczu międzynarodowych sporów, które kiedyś nie były tak częste jak obecnie. W tym celu potrzebują pomocy prawnej prawników posiadających doświadczenie z zakresu prawa międzynarodowego.

Specyfika międzynarodowego arbitrażu handlowego

  • W porównaniu z sądami powszechnymi, wybór arbitrażu międzynarodowego pozwala na rozwiązywanie sporów w znacznie krótszym czasie.
  • Arbitrami są bezsporni profesjonaliści, eksperci, posiadający doświadczenie w przedmiocie sporu, wybierani przez izby arbitrażowe.
  • Arbitrzy mogą dostosować zasady proceduralne do każdej indywidualnej sprawy.
  • Strony mogą zdecydować o wyznaczeniu terminów i prekluzji, innych niż przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego w dopuszczalnym prawem zakresie.
  • Orzeczenie (wyrok arbitrażowy) wydawane przez wybranego arbitra lub przez zespół arbitrów ma moc wyroku i wiąże strony.
  • Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w ścisłej tajemnicy. Wyroki nie są podawane do publicznej wiadomości.

Pytania Najczęściej Zadawane

chevron down outline Kiedy arbitraż jest uznawany za międzynarodowy?

Arbitraż uważa się za międzynarodowy, gdy jedna ze stron ma siedzibę (w przypadku osoby prawnej) lub zamieszkanie (w przypadku osoby fizycznej) w państwie obcym.

chevron down outline Do czego służy międzynarodowy arbitraż?

Międzynarodowy arbitraż może być stosowany do rozstrzygania każdego sporu uznawanego za „arbitrażowy”, czyli sporu obejmującego większość spraw handlowych.

chevron down outline Kiedy jest możliwy arbitraż?

Zgodnie z prawem, arbitraż jest możliwy tylko wtedy, gdy spór dotyczy „prawa rozporządzalnego”, czyli jednego z tych praw, które można przenieść, ugoda lub zrzec się.

chevron down outline Co oznacza w prawie termin „wyrok”?

Terminem „wyrok” określa się kolegialną decyzję arbitrów w sprawie sporu. Przyznaje mu się skuteczność wyroku sądowego. Wyrok kończy postępowanie arbitrażowe i ma wiążące skutki dla stron od chwili podpisania przez arbitra/arbitrów.

chevron down outline Kim są arbitrzy, jak są wybierani i ile ich może być?

Arbitrzy to osoby obce wobec faktów, ale doświadczone w dziedzinie sporu (przedmiotem międzynarodowego arbitrażu handlowego może być na przykład sprawa sprzedaży lub dystrybucji międzynarodowej).
Można wybrać jednego arbitra, ale jeśli sprawa wymaga większej liczby, muszą być one nieparzyste (kolegium arbitrażowe).

chevron down outline Co oznacza termin ADR?

ADR to procedura alternatywnego rozstrzygania sporów, skrót od Alternative Dispute Resolution. Do kategorii tej należą arbitraż, mediacja, negocjacje…
Oferuje ona alternatywne rozwiązanie w stosunku do tradycyjnej procedury sądowej, która jest szybsza i prostsza.

Poznaj naszych prawników z Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego

Nasz zespół prawny ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego

Prawnicy Kancelarii Boccadutri oferują doradztwo w zakresie Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego, pomagając międzynarodowym klientom w fazach wdrażania i rozwoju działalności handlowej lub w przypadku sporów.

Wyślij zapytanie do Kancelarii Boccadutri o sprawy z zakresu Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego

Wypełnij formularz, aby poprosić o konsultację prawną. Nasi prawnicy ocenią Twoją sprawę i zaproponują najlepsze rozwiązanie.