Home » Zakres Usług » Prawo Rodzinne i Rozwód

Prawo Rodzinne i Rozwód

  • Potrzebujesz porady prawnej w związku z separacją lub rozwodem?
  • Jesteś w związku małżeńskim z osobą o innej narodowości niż Ty i chcesz uzyskać informacje o najlepszym sposobie uzyskania rozwodu?
  • Chcesz uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?
  • Planujesz adopcję dziecka?
Prawo Rodzinne i Rozwód

Nasi prawnicy posiadają dużą wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z różnych krajów w postępowaniach prowadzonych przed włoskimi sądami i organami, w szczególności w sprawach o separację, rozwód, ustalenie władzy rodzicielskiej czy o alimenty.

Sprawy rodzinne zwykle są skomplikowane i pełne emocji. Podejmowanie w tym okresie ważnych życiowych decyzji może być utrudnione. Dlatego tak istotne jest aby mieć wsparcie adwokata, który nie jest zaangażowany osobiście w spór i pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu, dbając o interesy swojego klienta.

Doświadczony prawnik jest w stanie pomóc Klientowi uzyskać pełny obraz sytuacji, aby nie stracić z oczu istotnych kwestii przy podejmowaniu decyzji.

W sprawach rozwodowych, kwestie rozliczeń finansowych w wielu wypadkach są regulowane przez przepisy państwa, w którym toczy się postępowanie rozwodowe. Prawnicy naszej kancelarii doradzają również w kwestiach podziału majątku wspólnego.

We współpracy z księgowym pomagamy klientom ustalić rzeczywistą wartość majątku.

Adwokaci naszej kancelarii wyjaśniają klientom przepisy dotyczące jurysdykcji tj.sądu właściwego do rozpoznania sprawy i, mając na uwadze całość okoliczności, doradzają, w którym sądzie można albo należy złożyć pozew o rozwód.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, a jedno z małżonków ma miejsce zamieszkania poza terytorium Włoch, wówczas kluczową kwestią jest zawarcie porozumienia co do tego, gdzie dziecko będzie miało miejsce zamieszkania po rozwodzie rodziców oraz ustalenie kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem, z którym na co dzień dziecko nie zamieszkuje.

Prawnicy naszej kancelarii dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu pomagają znaleźć rozwiązanie sporów w tego rodzaju sporach, w tym w drodze mediacji.

Separacja we Włoszech

Separacja we Włoszech jest uregulowana przez włoski kodeks cywilny, przepisy procedury cywilnej oraz inne ustawy szczególne.

Istnieją dwa rodzaje separacji:

  • Separacja za porozumieniem stron – gdy istnieje porozumienie wypracowane przez małżonków co do warunków separacji, które to porozumienie jest następnie zatwierdzane przez właściwy sąd.
  • Separacja sądowa – w tym przypadku, przed osiągnięciem porozumienia sędzia najpierw zarządza złożenie wyjaśnień przez strony, po czym orzeka, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za winę rozkładu pożycia.

Separacja nie rozwiązuje małżeństwa, jednak na skutek separacji ustaje wspólność majątkową małżeńska i obowiązek dochowania wierności małżeńskiej.

W porównaniu do rozwodu, separacja ma charakter tymczasowy, dzięki czemu małżonkowie mają możliwość podjęcia decyzji o powrocie do wspólnego pożycia bez konieczności dopełnienia szczególnych formalności.

Separacja wywołuje skutki nie tylko w sferze pomiędzy małżonkami ale także w stosunkach między rodzicami a dziećmi.

Separacja wywołuje skutki m.in. w sferze:

  • majątku wspólnego małżonków, e tym mieszkania, domu
  • alimentów
  • władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w sprawach rozwodowych, rodzinnych, oraz adopcyjnych z pełnym poszanowaniem zasad etyki zawodowej, w tym obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę.

Wykwalifikowany prawnik pomaga zrozumieć klientom konsekwencje prawne podejmowanych działań i wybrać rozwiązanie najlepiej chroniące jego interesy.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub umówić się na konsultację z prawnikiem, pozostajemy do Panstwa dyspozycji.

Poznaj naszych prawników z departamentu Prawo Rodzinnego i Rozwód

Nasz zespół Prawo Rodzinnego i Rozwód

Prawnicy działu prawa rodzinnego świadczą pomoc prawną klientom z różnych krajów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz starając się zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych usług.

Zadaj pytanie Kancelarii Boccadutri dotyczące Prawo Rodzinne i Rozwód

Wypełnij formularz, aby poprosić o konsultację prawną. Nasi prawnicy ocenią Twoją sprawę i zaproponują najlepsze rozwiązanie.