Home » Prawnicy » Mariagrazia Stella

Mariagrazia Stella

Adwokat – Of Counsel

Mariagrazia Stella

Przez dekadę wykonuje zawód, specjalizując się w szczególności w prawie karnym i w prawie karnym nieletnich. Przenosząc się do Wenecji, rozszerzyła zakres swojej praktyki na prawo rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących separacji i rozwodów, opieki nad małoletnimi i uznania ojcostwa.

Specjalizuje się także w sprawach z zakresu egzekucji długów. Adwokat Stella współpracując z jedną z największych firm w Mediolanie zajmującą się egzekucją długów MB Credit Solutions (wcześniej Creditech) w której zrządza odzyskiwaniem długów od znaczących firm ubezpieczeniowych takich jak Generali Italia, UnipolSai Insurance czy też Vittoria Insurance. Mriagrazia Stella jest dla Kancelarii Boccadutri osobą kontaktową dla północno-wschodnich Włoch.

Wykształcenie & Uprawnienia zawodowe:

Mariagrazia Stella ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Katanii.
Jest członkiem włoskiej Izby Adwokackiej od 2010 r.
Posługuje się językiem włoskim i angielskim

Obszary praktyki


  • Prawo immigracyjne
  • Prawo rodzinne
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne