Home » Prawnicy » Fellipe Rodrigues

Fellipe Rodrigues

Pomoc prawna w Brazylii
Of Counsel

Fellipe Rodrigues

Adwokat Felippe Rodrigues świadczy pomoc prawną z zakresu różnych dziedzin prawa.

Prawo gospodarcze oraz prawo handlowe. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym przygotowywaniem zgromadzeń wspólników, zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, sporządzaniem protokołów z posiedzeń, zmianami umów korporacyjnych i statutów. Uczestniczy w zgromadzeniach wspólników oraz w zgromadzeniach zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, jak również dokonywaniem zgłoszeń w rejestrach handlowych i cywilnych.

Adwokat Rodrigues Udziela porad prawnych spółkom, sporzadza opinie prawne, opracowuje sposoby reorganizacji spółek, takie jak fuzje (łączenie), podziały, i przekształcanie spółek.

Prawo Spadkowe i Rodzinne. Felippe Rodrigues zapewnia pomoc prawną m.in. w sprawach spadkowych, przy sporządzaniu inwentarzy, umów kohabitacyjnych (zwanych inaczej umowami konkubenckimi lub partnerskimi), w sprawach rozwodowych czy o alimenty.

Prawo nieruchomości, postępowania cywilne i zobowiązania umowne. Świadczy doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych i prawnych w sporządzania umów, jak również w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prawami do nieruchomości, najmu i dzierżawy, opieki, kurateli, m.in.

Prawo karne i specjalne postępowania karne przed brazylijskim Specjalnym Sądem Karnym (JECRIM), a także reprezentacja przed zwykłym sądem karnym, jak i w postępowaniach przygotowawczych.

Adwokat Fellipe Rodriguez obsługuje głównie klientów zagranicznych.

Ponadto, Fellipe Rodriguez jest odpowiedzialny za dział prawny w Rodrigues Condominium Management (Rodrigues Administradora de condomínios).

Wykształcenie & Uprawnienia zawodowe

Felliepe Rodrigues ukończył Centro Universitário da Cidade (UNIVERCIDADE).

Jest członkiem Brazylijskiej Izby Adwokackiej(OAB) od 2010 r.

Ukończył specjalizację z Prawa Publicznego i Prywatnego w Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ (Brazylia).

Jest członkiem-prelegentem w ELADISC – 2009. Posługuje się językiem portugalskim i angielskim.

Obszary praktyki


  • Prawo nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo spadkowe
  • Prawo rodzinne
  • Prawo karne