Home » Prawnicy » Alessandra Moscato

Alessandra Moscato

Head of Family Department

Alessandra Moscato

Alessandra Moscato kieruje dzialem prawa rodzinnego w Kancelarii Boccadutri.
Adwokat Moscato jest ekspertem w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz w sprawach odpowiedzialności karnej nieletnich. Adwokat wielokrotnie reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych, w tym apelacyjnych, w sprawach o rozwód, separację, adopcje, uprowadzenia dziecka za granicę, o alimenty dla małżonka, alimenty na małoletnie dzieci czy w sprawach windykacji alimentów.

Adwokat Moscato jest również kwalifikowanym mediatorem w sprawach
rodzinnych i opiekuńczych, z praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu mediacji. Celem mediacji jest pomoc rodzinie, zwłaszcza której członkiem jest małoletni, w rozwiązaniu konfliktu oraz dążenie do zdefiniowania kwestii spornych, a następnie wypracowania wspólnego porozumienia. Istotnym jest podkreślenie dobrowolnego charakteru mediacji, prowadzonej w każdym przypadku, przez bezstronnego mediatora, który nie dąży do ustalenia kto ma rację w sporze, lecz pomaga wypracować porozumienie zadowalające obydwie strony konfliktu.

Adwokat Alessandra Moscato współpracuje z Fundacją Paracelso w Mediolanie, gdzie udziela pomocy, jako mediator rodzinny, rodzinom z dziećmi chorującymi na hemofilię.

Systematycznie uczestniczy i współorganizuje wydarzenia, konferencje, debaty i seminaria związane z tematyką prawa rodzinnego i mediacji rodzinnych.

Tytułem przykładu, można wskazać, że uczestniczyła w konferencjach: w czerwcu 2013 r. w Rzymie (przemoc w rodzinie: stadium przypadków), w lutym 2015 r. na Uniwersytecie w Palermo (Denied parenting and immigration), czy w listopadzie 2015 r. Sąd Apelacyjny w Palermo (Dobre praktyki w zakresie mediacji rodzinnej: synergia pomiędzy sędzia, adwokatem i mediatorem rodzinnym).

Alessandra Moscato posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów skierowanych do rodzin będących w kryzysie .

Adwokat Moscato jest także Prezesem Stowarzyszenia, którego celem jest pomoc rodzinom będących w kryzysie. Działalność jest realizowana poprzez prowadzenie mediacji rodzinnych, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej bądź medycznej.

Edukacja & Uprawnienia zawodowe:

Alessandra Moscato ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie w Palermo.

Studiowała również na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji.

W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, a w 2011 roku zakresu mediacji rodzinnych.

Alessandra Moscato jest członkiem włoskiej Izby Adwokackiej od 2006 roku.

Znajomość języków: włoski i angielski.

Obszary praktyki


  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo karne nieletnich, postępowanie w sprawach nieletnich
  • Maloletni w prawie cywilnym
  • Mediacja rodzinna